- Den uendelige historie. Udstilingen Sanatorium Silkeborg Bad jan. - maj 2015

Den menneskelige krop er en fantastisk organisme, som er udstyret med et højtudviklet og raffineret sanseapparat. Vi ser, føler, hører, dufter og smager, og sanserne arbejder sammen og giver hjernen præcise indtryk og informationer om vores  omverden,  og om hvordan vi skal agere i den. Kroppen anvendes til alt lige fra kærlighed og sanselig nydelse til vold og mord. Kroppen er alt og udtrykker mennesket med alle dets modsatrettede egenskaber.

Projektet består af 2 friser malet på lærred på et grid af kvadrater, som relaterer til kurbadets fliser. Friserne måler henholdsvis 140 x 1600cm og 140 x 1100cm og er komponeret over en lang række menneskelige situationer, som beskriver livet på godt og på ondt.